Inloopspreekuur JGT op school

School

Schooljaar 2017-2018 starten we met een pilot waarbij het Jeugd- en Gezinsteam een spreekuur op school heeft.

Heeft u vragen over opvoeding of gedrag van uw kind? Maakt uw gezin een moeilijke tijd door vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding?

U kunt bij ons terecht. Met kleine vragen, bijvoorbeeld over bedplassen of pubertijd, maar ook met vragen over gedragsproblemen of geweld kunt u terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam.

Het Jeugd- en Gezinsteam biedt snel ondersteuning; dichtbij huis en met een vast contactpersoon. De hulp is gratis en er is geen verwijzing nodig. Het Jeugd- en Gezinsteam kan als u dat wilt ook een beschikking verzorgen voor specialistische jeugdhulp.

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Wij werken samen met alle basisscholen in Eemnes en middelbare scholen in de omgeving, GGD, huisartsen, wijkverpleging, Sociale Zaken, schuldhulpverlening en andere organisaties die betrokken kunnen zijn bij uw kind of uw gezin.

U kunt vrijblijvend binnen lopen op het inloopspreekuur iedere woensdag van 11.30-13.00 uur op basisschool De Wegwijzer (even weken) en op basisschool het Noorderlicht (oneven weken).

Het inloopspreekuur zal starten vanaf woensdag 13 september op het Noorderlicht (Aartseveen 72, Eemnes) en vanaf 20 september op De Wegwijzer (Vierkante Bosje 35, Eemnes).