Jeugdhulp

LOGO JGT

Iedereen heeft wel eens kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien. Dan is het fijn om te kunnen overleggen met iemand die verstand van zaken heeft. U kunt als ouder, opvoeder, jongere of professional bij het Jeugd- en Gezinsteam terecht voor al uw vragen, informatie en jeugdhulp. Het Jeugd- en Gezinsteam biedt ondersteuning die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders, binnen de beschikbare middelen.

Eén contactpersoon, één plan

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit verschillende deskundigen, zoals experts op het gebied van opvoeden en opgroeien, psychiatrische aandoeningen en lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Samen met het gezin wordt een gezinsplan opgesteld en bekeken wie kunnen helpen bij het realiseren van de gezinsdoelen. De jeugd- en gezinswerker is de continue factor in de zorg, is aanspreekpunt voor het gezin of de jongere en zorgt waar nodig voor coördinatie van de hulp. Door dit alles werken partijen meer samen en wordt ook het netwerk van familie en vrienden nauw betrokken. Het team bezoekt een gezin thuis, maar u kunt ook zelf het Jeugd- en Gezinsteam binnen lopen.

Bekijk hier de folder van het JGT Eemnes

Nadere regels Jeugdzorg 2016

Burgemeester en Wethouders van Eemnes gelet op de artikel 2, derde lid, artikel 4, en artikel 6, derde en vierde lid van de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2015 BESLUIT: de volgende nadere regels vast te stellen: Nadere regels Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016.
Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 : Bekijk hier het PDF 

De gemeente Eemnes gebruik vaste bedragen om jeugdhulp te vergoeden. Deze bedragen zijn terug te vinden in het Financieel Besluit 2020.

Zoekt u verdere informatie voor professionals in de (jeugd)zorg, zoals lijsten met gecontracteerde aanbieders, kijk dan even op deze link .

18 en dan?

Jeugdhulp is tot je 18e verjaardag. Erna kun je terecht bij je huisarts voor een verwijzing of bij het WMO loket in Huizen voor hulp en/ of ondersteuning. Klik op deze link voor de website van de gemeente Huizen.

Deze site maakt je wegwijs in alle zaken waar je aan moet denken als je 18 wordt.

Hulp nodig of vragen?