Klachten

No fun

Wat als u een klacht heeft?

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kunt u ontevreden zijn over de manier waarop wij dat doen. U kunt dan een klacht indienen bij het Jeugd- en Gezinsteam. Dit kan per email via jeugdengezin@eemnes.nl of telefonisch via 06 208 556 44.

Vertrouwenspersoon  Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Wilt u hulp bij het indienen van een klacht. Dan kunt u (gratis) ondersteuning krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van de stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Kijk daarvoor op https://www.akj.nl of bel 088 555 1000. 

 

Hulp nodig of vragen?