Ouderbijdrage CAK

familywalk

Verblijft uw kind voor één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis? Dan moet u een ouderbijdrage Jeugdwet betalen.

De hoogte van deze ouderbijdrage is afhankelijk van:

  • de leeftijd van uw kind;
  • de soort hulp die uw kind ontvangt;
  • het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin verblijft.

Uw gemeente wijst aan wie die de ouderbijdrage moet betalen. Vervolgens stuurt de gemeente uw gegevens naar ons toe. U krijgt dan een factuur waarin de hoogte van uw ouderbijdrage staat.

Wat is het?

De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp waarbij er sprake is van hulp met verblijf buiten het gezin.

  • Het kind verblijft buiten het gezin waarbij jeugdhulp wordt verleend. Het gaat dan bijvoorbeeld om verblijf in een pleeggezin, ggz-instelling of een multifunctioneel centrum.
  • Het kind verblijft in een justitiële jeugdinrichting waarbij er sprake is van ondertoezichtstelling.

U betaalt ook een ouderbijdrage als uw kind buiten het gezin verblijft en dit uit een persoonsgebonden budget wordt betaald.

Voor wie is het?

De ouderbijdrage is verschuldigd door:

  • onderhoudsplichtige ouders en stiefouders van het kind;
  • iemand (anders dan de ouder) die het kind verzorgt en opvoedt;
  • de verwekker van het kind aan wie het vaderschap is toegewezen;
  • degene die samen met de ouder het gezag heeft over het kind.

Pleegouders hoeven geen ouderbijdrage te betalen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, zoals ondersteuning, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente wijst aan wie een ouderbijdrage moet betalen. Daarna stuurt de gemeente hierover gegevens naar het CAK.

Wat doet het CAK?

Het CAK berekent vervolgens de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de gegevens die de gemeente stuurt. Hierover krijgt u een factuur van het CAK.Op de website van het CAK kunt u alle benodigde informatie vinden over de ouderbijdrage. Op deze website staan bijvoorbeeld veel gestelde vragen en hoe u een bezwaar en klacht in kunt dienen. De website van het CAK is: www.hetcak.nl

Hulp nodig of vragen?