Wie zijn wij?

LOGO JGT

Heeft u vragen over opvoeding of het eetgedrag van uw kind? Maakt uw gezin een moeilijke tijd door vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding? Wil jij iets anders dan je ouders willen? U kunt bij ons terecht. Met kleine vragen, bijvoorbeeld over bedplassen of pubertijd, maar ook met vragen over gedragsproblemen of geweld. Het Jeugd- en Gezinsteam biedt snel ondersteuning; dichtbij huis en met een vast contactpersoon. Het is gratis en er is geen verwijzing nodig. Loop eens binnen tijdens het spreekuur of bel ons. We zijn makkelijk te bereiken en helpen u graag.

In Eemnes kunnen alle ouders en hun kinderen een beroep doen op ondersteuning van het Jeugd- en Gezinsteam. Jongeren kunnen ook zelfstandig bij ons terecht. Daarnaast staan we klaar voor (zorg)professionals. We geven hen advies, hulp, informatie en doorverwijzing naar hulpverlening.

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Wij werken samen met alle basisscholen in Eemnes en middelbare scholen in de omgeving, GGD, huisartsen, wijkverpleging, Sociale Zaken, schuldhulpverlening en andere organisaties die betrokken kunnen zijn bij uw kind of uw gezin.

_____________________

Marloes Simons

Na het afronden van mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Leiden ben ik direct aan het werk gegaan bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ik kwam er al snel achter dat mijn passie ligt in het coachen van jongeren en hun (sociale) omgeving. Om die reden heb ik de overstap gemaakt naar het Jongeren Preventie Plan, waar ik als trajectbegeleider, school maatschappelijk werker en pluscoach aan de slag gegaan. Na de transitie van de jeugdzorg in 2015 is mijn functie over gegaan in het Jeugd en Gezinsteam. Mijn expertise ligt bij het puberende brein, coaching, gezinsbegeleiding en werken met complexe scheidingen. Ik ben geschoold in Triple P, Sociale Netwerk Strategieën en Signs of Safety. Mijn doel is altijd om het kind centraal te zetten en mogelijkheden van ouders en/of opvoeders te vergroten zodat het kind veilig kan opgroeien en ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel ervaring met het geven van trainingen aan kinderen en jongeren om beter voor zichzelf op te kunnen komen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

_____________________

Nicolet Eefting

Mijn naam is Nicolet Eefting. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel ervaring opgedaan in een vrijgevestigde praktijk, waarbij ik specifiek veel diagnostiek heb gedaan (onderzoek naar intelligentie, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en neuropsychologische problemen). Hier heb ik mijn Basisaantekening Diagnostiek (BAPD) behaald. Tevens heb ik ervaring met het geven van SOVA-training voor kinderen en met het doelgericht begeleiden van kinderen, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Stichting De Ster (Sterkampen). Sinds september 2015 werk ik in de jeugdzorg voor het Jeugd en Gezinsteam Eemnes. Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ben ik SKJ geregistreerd Masterpsycholoog.

_____________________

Marleen Kalksma

Ik heb een achtergrond als Cultureel Antropoloog, jeugdreclasseerder en mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren. Bij Bureau Jeugdzorg heb ik de interne opleiding tot Jeugdreclaseerder gevolgd en daar heb ik gewerkt met delinquente jongeren en schoolverzuimers. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het omgaan met een verstoorde ontwikkeling en probleemgedrag van jongeren. Binnen Bureau Jeugdzorg ben daarna werkzaam geweest als onderzoeker van zorgmeldingen waarbij ik veel te maken had met het inschatten, bespreekbaar maken en borgen van veiligheid voor kinderen. Ook het begeleiden van ouders bij echtscheidingen was een groot deel van mijn werkzaamheden. Sinds  november 2014 werk ik als Jeugdconsulent bij het Jeugd en Gezinsteam bij de gemeente Eemnes. Ik ben bij het  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Mijn passie is om te werken met de systeemtheorie en te zien hoe het gezin als systeem vaak met gedrag op elkaar inspeelt. Ook is mijn passie  om kinderen te begeleiden anders omgaan met piekergedachten, negatief zelfbeeld, ontdekken van eigen kwaliteiten en het verbeteren van de emotieregulatie. Naast mijn werk in Eemnes heb ik mijn eigen praktijk als Mindfulnesstrainer voor Kinderen en Jongeren.

_____________________

Özge Özkan

Aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik de opleiding Toegepaste Psychologie afgerond. Gelijk na mijn studie ben ik werkzaam geweest als ambulant begeleider bij Madeliefje Thuiszorg en Prizorgo. Hier heb ik de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroot door hen en hun ouders te begeleiden met achterstanden en/of lichamelijke- en psychische problemen. Mijn voornamelijke rol als ambulant hulpverlener was ondersteunen en coachen van jeugdigen met scheidingsproblematiek, negatief zelfbeeld, sociaal emotionele problemen, delinquent gedrag, anorexia, ADHD en schizofrenie. Momenteel ben ik sinds augustus 2017 werkzaam als Jeugdconsulent binnen de gemeente Eemnes, waarbij ik mij heb kunnen ontwikkelen op het gebied van monitoren, empoweren en adviseren van jongeren tot 18 jaar. Mijn kracht ligt hierbij vooral in het tevreden stellen van de cliënten door rekening te houden met de gevoelens en behoeften en het bieden van structuur en steun.

Hulp nodig of vragen?