Wie zijn wij?

LOGO JGT

Heeft u vragen over opvoeding of het eetgedrag van uw kind? Maakt uw gezin een moeilijke tijd door vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding? Wil jij iets anders dan je ouders willen? U kunt bij ons terecht. Met kleine vragen, bijvoorbeeld over bedplassen of pubertijd, maar ook met vragen over gedragsproblemen of geweld. Het Jeugd- en Gezinsteam biedt snel ondersteuning; dichtbij huis en met een vast contactpersoon. Het is gratis en er is geen verwijzing nodig. Loop eens binnen tijdens het spreekuur of bel ons. We zijn makkelijk te bereiken en helpen u graag.

In Eemnes kunnen alle ouders en hun kinderen een beroep doen op ondersteuning van het Jeugd- en Gezinsteam. Jongeren kunnen ook zelfstandig bij ons terecht. Daarnaast staan we klaar voor (zorg)professionals. We geven hen advies, hulp, informatie en doorverwijzing naar hulpverlening.

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Wij werken samen met alle basisscholen in Eemnes en middelbare scholen in de omgeving, GGD, huisartsen, wijkverpleging, Sociale Zaken, schuldhulpverlening en andere organisaties die betrokken kunnen zijn bij uw kind of uw gezin.

_____________________

Linde Wilmink

Tijdens mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht heb ik gewerkt met kinderen met gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of autisme. Toen ik mijn passie voor het onderwerp ouderschap ontdekte, heb ik de post HBO opleiding Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG/IAG)  gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht. Dit is een vorm van intensieve hulp voor ouders die zijn vastgelopen in de opvoeding. De methodiek is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).  Ik heb onder andere gewerkt als gezinsbegeleider bij Abrona. Mijn expertise ligt op het gebied van opvoeding, autisme, ouders en kinderen  met een verstandelijke beperking, en hechting.  Ik ben bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerd.Naast mijn werk bij het Jeugd- en Gezinsteam ben ik zorgcoördinator bij een Lunch café waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. En doe ik vanuit mijn eigen bedrijf graag projecten en/of begeleiding met een vraag over  opvoeding, onderwijs of wonen.

_____________________

Nicolet Davids-Eefting

Mijn naam is Nicolet Davids-Eefting. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel ervaring opgedaan in een vrijgevestigde praktijk, waarbij ik specifiek veel diagnostiek heb gedaan (onderzoek naar intelligentie, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en neuropsychologische problemen). Hier heb ik mijn Basisaantekening Diagnostiek (BAPD) behaald. Tevens heb ik ervaring met het geven van SOVA-training voor kinderen en met het doelgericht begeleiden van kinderen. Sinds september 2015 werk ik in de jeugdzorg voor het Jeugd en Gezinsteam Eemnes. Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ben ik SKJ geregistreerd Masterpsycholoog.

_____________________

Marleen Kalksma

Ik heb een achtergrond als Cultureel Antropoloog, jeugdreclasseerder en mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren. Bij Bureau Jeugdzorg heb ik de interne opleiding tot Jeugdreclaseerder gevolgd en daar heb ik gewerkt met delinquente jongeren en schoolverzuimers. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het omgaan met een verstoorde ontwikkeling en probleemgedrag van jongeren. Binnen Bureau Jeugdzorg ben daarna werkzaam geweest als onderzoeker van zorgmeldingen waarbij ik veel te maken had met het inschatten, bespreekbaar maken en borgen van veiligheid voor kinderen. Ook het begeleiden van ouders bij echtscheidingen was een groot deel van mijn werkzaamheden. Sinds  november 2014 werk ik als Jeugdconsulent bij het Jeugd en Gezinsteam bij de gemeente Eemnes. Ik ben bij het  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Mijn passie is om te werken met de systeemtheorie en te zien hoe het gezin als systeem vaak met gedrag op elkaar inspeelt. Ook is mijn passie  om kinderen te begeleiden anders omgaan met piekergedachten, negatief zelfbeeld, ontdekken van eigen kwaliteiten en het verbeteren van de emotieregulatie. Naast mijn werk in Eemnes heb ik mijn eigen praktijk als Mindfulnesstrainer voor Kinderen en Jongeren.

Hulp nodig of vragen?