MetMaya stelt zich voor aan de regio: ‘Sneller passende jeugdhulp voor kinderen die dat het hardst nodig hebben’

MetMaya start in 2024

De specialistische jeugdhulp in de regio verandert. Vanaf 1 januari 2024 is hiervoor één organisatie in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg: MetMaya. Het doel? Sneller passende hulp dankzij betere samenwerking. Wethouders Nadya Aboyaakoub-Akkouh (Amersfoort) en Mirjam Havinga (Eemnes) en MetMaya-directeuren Femke Wink en Mike van den Bosch blikken vooruit.

Waarom verandert de jeugdhulp in de regio?

Aboyaakoub-Akkouh: ‘We zetten stappen om de jeugdhulp in onze gemeenten te verbeteren. Het moet anders. Kinderen, jongeren en gezinnen moeten op tijd de hulp krijgen die bij hen past. Dat is moeilijk om te organiseren met de honderden aanbieders die er inmiddels zijn. Daarom kiezen we ervoor om intensief op te trekken met één organisatie die voor een vast budget alle jeugdhulp biedt voor de hele regio. Met één partij kunnen we goede afspraken maken en samenwerken aan betere jeugdhulp voor de kinderen die dat het hardst nodig hebben.’

Die nieuwe partner is gevonden. Even voorstellen: wie is MetMaya? 

Wink: ‘MetMaya brengt alle specialistische jeugdhulp samen. Wij komen voort uit drie organisaties uit de regio. Onze teams, waarin jeugdhulpprofessionals vanuit hun expertise nauw samenwerken, zijn actief in een specifieke wijk of gemeente. Onze aanpak is dat we eerst goed kijken wat er precies aan de hand is. Daar zoeken we de best passende hulp bij, zo licht of intensief als nodig.

De huisarts en het wijkteam of sociaal team en het MetMaya-team kennen elkaar. Dat maakt samenwerken gemakkelijker. Zo voorkomen we dat kinderen, jongeren en gezinnen steeds doorverwezen worden. Daarom ook de naam MetMaya: ‘met’ omdat we het samen doen. De doorverwijscultuur moet eruit, dichtbij is het sleutelwoord.’

Wat wil de regio met deze aanpak bereiken?

Van den Bosch: ‘Nog niet zo lang geleden had 1 op de 25 kinderen jeugdhulp nodig. Nu is dat 1 op de 7. Dat komt doordat er veel meer jeugdhulpaanbieders op de markt zijn gekomen. Aanbod schept vraag. Maar ook wordt er vaak te snel een intensieve behandeling gestart. Soms is een probleem op een lichtere manier op te lossen. Daarom komen er ook MetMaya-collega’s op scholen. Als je kinderen of jongeren met problemen eerder kunt begeleiden is een intensieve behandeling waarschijnlijk niet nodig. Nu zijn er wachtlijsten waarop ook kinderen met complexe problemen staan. Specialistische jeugdhulp zou er alleen moeten zijn voor de kinderen die dat echt nodig hebben. Voor kinderen met minder ingewikkelde problemen kan bijvoorbeeld school, het wijkteam of sociaal team en de praktijkondersteuner bij de huisarts veel betekenen.’

Welke rol heeft de samenleving zelf?

Aboyaakoub-Akkouh: ‘De wereld waarin kinderen opgroeien is ingewikkelder geworden. Echtscheidingen, financiële problemen, de impact van de coronaperiode, prestatiedruk. Er komt veel op kinderen en jongeren af. Daar moeten we ze bij ondersteunen en daarin hebben we in de samenleving allemaal onze rol.’

Wink: ‘MetMaya kijkt samen met de andere organisaties in de wijk en met de belangrijke mensen om het gezin heen wat helpend is. We willen met elkaar een ‘community’ vormen in de wijk en samen optrekken. Zo kunnen we elkaar helpen en goed inschatten wat nodig is.’

Wat verandert er voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben?

Havinga: ‘Het grote voordeel is dat zij sneller passende hulp krijgen. Ze hoeven minder vaak – het liefst maar één keer — hun verhaal te vertellen omdat hulpverleners beter samenwerken. De jeugdhulp is dichterbij de leefwereld van kinderen én gerichter. Zo voorkomen we dat iemand elke week bij de psycholoog zit terwijl dat misschien niet nodig is.’

Stel dat je hulp nodig hebt, voor jezelf of je kind. Wat moet je dan doen?

Havinga: ‘Je kunt altijd contact opnemen met het Jeugd en gezinsteam van Eemnes. Of je legt je vraag voor aan je huisarts, de intern begeleider op school of de kinderopvang, de GGD-arts of het consultatiebureau. Doe dat op tijd, dat voorkomt dat het probleem groter wordt. Sommige moeilijkheden zijn met lichte ondersteuning te verhelpen.’

Wink: ‘De specialistische jeugdhulp van MetMaya komt pas in beeld als het in de eigen omgeving niet lukt. Daar heb je een verwijzing voor nodig. Je kunt je dus niet zelf aanmelden bij MetMaya.’

Met het oog op 1 januari 2024: wat gebeurt er dan als je nu al jeugdhulp krijgt?

Havinga: ‘Voor kinderen en jongeren die al jeugdhulp ontvangen loopt dit gewoon door na 1 januari. De jeugdhulporganisatie waar het kind deze hulp krijgt, maakt het traject af volgens plan. We willen dat kinderen zo min mogelijk last hebben van de veranderingen. Na 1 januari komen nieuwe aanvragen voor specialistische jeugdhulp bij MetMaya terecht.’

Van een heleboel jeugdhulporganisaties naar één jeugdhulporganisatie: wat betekent die verandering voor de mensen die er werken?

Van den Bosch: ‘De professionals van MetMaya komen voor een groot deel uit al die organisaties die in Eemland in de jeugdhulp actief zijn. Veel organisaties willen mee bouwen aan deze verandering. Zij stappen in onze teams. Er zijn ook organisaties die hun praktijk al heel lang met beroepstrots voeren en daarom moeite hebben met deze verandering. Dat begrijpen we, het is een grote omslag. Partijen die nu twijfelen, zijn van harte welkom om het gesprek alsnog aan te gaan. We hebben iedereen hard nodig.’

Wat maakt werken bij MetMaya aantrekkelijk?

Van den Bosch: ‘Je komt te werken in een team in een wijk of gemeente met collega’s die allemaal hun eigen expertise inbrengen en nauw met elkaar optrekken. Professionals die een dag bij ons meelopen zijn erg enthousiast over deze manier van werken. Er zijn minder administratieve lasten omdat we geen tijd hoeven te schrijven. Ik zou zeggen: dit is een mooie kans als je een professional bent in de jeugdhulp.’

Meer informatie: www.hulpenondersteuningregioamersfoort.nl en www.metmaya.nl.

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden en opgroeien. Het Jeugd en Gezinsteam (JGT) is de plek in Eemnes waar ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals terecht kunnen met alle vragen over opvoeden en opgroeien. De hulp is dichtbij huis en met een vast contactpersoon die ook samenwerkt met andere organisaties. Het is gratis en er is geen verwijzing nodig. Kijk op www.jgteemnes.nl of neem contact op via telefoonnummer 035 - 799 41 62.