Wie zijn wij?

LOGO JGT

In Eemnes kunnen alle ouders en hun kinderen een beroep doen op ondersteuning van het Jeugd- en Gezinsteam. Jongeren kunnen ook zelfstandig bij ons terecht. Daarnaast staan we klaar voor (zorg)professionals. We geven hen advies, hulp, informatie en doorverwijzing naar hulpverlening. De jeugdverpleegkundigen en jeugdarts van het GGD-consultatiebureau maken onderdeel uit van ons team, lees meer daarover op de pagina van het GGD-consultatiebureau.   

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Wij stellen ons voor:

_____________________

Eftichia Moissidis - Jeugdconsulent

In 2012 ben ik afgestudeerd als Ecologisch pedagoog met als expertise Jeugd. Na mijn opleiding heb ik gewerkt in de jeugdhulpverlening. Ik ben begonnen als begeleider op woongroepen waar jongeren woonde met specifieke hulpvragen en zorgbehoeften. De hulpvragen liepen enorm uiteen maar dat maakte het werken heel leerzaam, mooi en gaf voldoening. Klik hier als je meer over mij wilt lezen.

_____________________

Claudia Vos - Jeugdconsulent

Ik heb in mijn carrière gewerkt binnen de intramurale jeugdzorg en de ambulante hulpverlening. Binnen beide functies heb ik te maken gehad met een diverse doelgroep. Ik heb gewerkt binnen het vrijwilliger en gedwongen kader. Ik heb de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (jeugdspecialisatie) en onderwijsassistent afgrond. Naast deze opleiding heb ik verschillende trainingen gevolg om mijn eigen expertise uit te breiden zoals Signs of safety. Tevens heb ik ervaring binnen de volwassen hulpverlening. Ik ben werkzaam geweest binnen de ouderenzorg en heb gewerkt vanuit de WMO en het forensische kader.

Na een aantal jaar in de uitvoerende jeugdhulpverlening te hebben gewerkt, wilde ik op een andere wijze mijn werk handen en voeten geven. Ik kenmerk mijzelf als een verbinder die oog houdt voor de (on)mogelijkheden van ieder individu in het netwerk. Zo kijk ik ook graag met ieder individu naar zijn eigen krachten en probeer deze te versterken waar kan.

Naast mijn werk ben ik jaren actief geweest binnen de scouting. Zo ben ik trainer, praktijkbegeleider en gekwalificeerde leiding geweest. Dit heb ik de afgelopen 10 jaar met veel plezier gedaan.

_____________________

Marloes Simons - Jeugdconsulent

Na het afronden van mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Leiden ben ik direct aan het werk gegaan bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ik kwam er al snel achter dat mijn passie ligt in het coachen van jongeren en hun (sociale) omgeving. Om die reden heb ik de overstap gemaakt naar het Jongeren Preventie Plan, waar ik als trajectbegeleider, school maatschappelijk werker en pluscoach aan de slag gegaan. Na de transitie van de jeugdzorg in 2015 is mijn functie over gegaan in het Jeugd en Gezinsteam. Mijn expertise ligt bij het puberende brein, coaching, gezinsbegeleiding en werken met complexe scheidingen. Ik ben geschoold in Triple P, Sociale Netwerk Strategieën en Signs of Safety. Mijn doel is altijd om het kind centraal te zetten en mogelijkheden van ouders en/of opvoeders te vergroten zodat het kind veilig kan opgroeien en ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel ervaring met het geven van trainingen aan kinderen en jongeren om beter voor zichzelf op te kunnen komen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

_____________________

Anne-Marije Koning - Jeugdconsulent

Mijn naam is Anne-Marije Koning en sinds oktober 2018 jeugdconsulent bij het JGT Eemnes. In de jaren daarvoor ben ik werkzaam geweest als ambulant hulpverlener en na de invoering van de jeugdwet werkzaam als jeugdconsulent. Na mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik aan de slag gegaan bij gezinnen waar vaak sprake was van een onveilige opvoedingssituatie. In deze gezinnen merkte ik dat de wil er vaak is maar de mogelijkheden er niet altijd zijn om een fijn thuis te creëren voor kinderen. Ik zoek graag samen met ouders naar de mogelijkheden om voor hun kinderen een gezonde en veilige opvoedsituatie te creëren als ze het zelf even niet meer weten of kunnen zien. Dit met als uiteindelijke doel de kinderen een omgeving te bieden waarin ze kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Mijn expertise heb ik de afgelopen jaren ontwikkeld in het werken met ouders, jonge kinderen en het werken in gezinnen waarin onveiligheid een rol speelt. Ik heb de opleiding intensieve ambulante gezinsbegeleiding afgerond en ben geschoold in Signs of Safety. Daarnaast heb ik de basistraining Infant Mental Health gevolgd waarbij mijn enthousiasme voor de doelgroep -9 tot 6 jaar werd aangesproken en hoop me hierin de komende jaren verder te ontwikkelen. Tevens werk ik vanuit de contextuele en oplossingsgerichte methodiek.

_____________________

Amanda Bouter - Jeugdconsulent

Na mijn opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening die ik in 2010 afgerond heb, ben ik aan de slag gegaan als ambulant begeleider. Hierin heb ik veel ervaring opgedaan met betrekking tot complexe gezinssituaties en mensen met een licht verstandelijke beperking, jonge moeders, mensen met een psychiatrische achtergrond en jongeren met (ernstig) probleemgedrag. Vanaf 2013 ben ik bij een GGZ begeleid wonen instelling als woonbegeleider en ambulant begeleider gaan werken. In 2015 heb ik de overgang gemaakt naar de gemeente i.v.m. de transitie van de Jeugdwet vanuit CIZ naar de verschillende gemeenten in Nederland. Vanaf 2015 werk ik in de jeugdzorg als Jeugdconsulent bij de gemeente Noordoostpolder en Eemnes, en vanaf juli 2016 alleen bij het Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes. In de 2019 heb ik mijn coachingsdiploma behaald en heb ik een eigen praktijk als coach naast dat ik werkzaam ben bij het Jeugd- en Gezinsteam. Daarnaast ben ik SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd.

_____________________

Tamar Kuizenga - Jeugdconsulent

Ik heb pedagogiek gestudeerd en als pedagogisch adviseur trainingen, workshops en individuele begeleiding gegeven rondom opvoeden en opgroeien. Daarna ben ik als ouder- en kindadviseur werkzaam geweest en sinds oktober 2019 werk ik voor het JGT Eemnes. Mijn expertise ligt bij slaapproblemen, scheiding, puberteit en hoogbegaafdheid. Mijn visie is dat iedereen wel eens vragen heeft of vastloopt bij opvoeden en opgroeien. Bij het JGT help ik ouders en jeugdigen met deze vragen door samen te werk aan een oplossing of door te verwijzen naar passende hulp. Klik hier om meer over mij te lezen.

_____________________

Nathasha Rijsdijk - Jeugdconsulent

Als z-verpleegkundige heb ik gezorgd voor mensen van verschillende leeftijden met een verstandelijke beperking. Daarna heb ik me in mijn werk als gezinsvoogd en ambulant hulpverlener o.a. gespecialiseerd in veiligheid, gezinnen met waar meerdere problemen zijn en pleegzorg. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de positieve dingen en veranderingen, groot of klein. Sinds 2022 werk ik bij het JGT in Eemnes. Daarnaast heb ik eigen praktijk waar ik met verschillende sociale en mentale problemen, samen met mijn 2 therapiehonden. Klik hier als je meer over mij wilt lezen.

_____________________

Linde Wilmink - Coördinator Jeugd- en Gezinsteam

Vanaf 2014 werk ik bij het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes. Ik heb jaren gewerkt in diverse leidinggevende en uitvoerende functies in jeugdzorg, beschermd wonen en de gehandicaptenzorg.

Ieder kind verdient een kans om zo goed mogelijk op te groeien. Samen met het Jeugd- en Gezinsteam wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

_____________________

Estelle Vogels - Specialistisch ondersteuner, GZ- psycholoog

Mijn naam is Estelle Vogels. Ik ben afgestudeerd in de klinische ontwikkelingspsychologie aan de UvA en geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog. In 2015 ben ik gestart met Kinder- & Jeugdpsychologiepraktijk Estelle Vogels te Soest. Ik werk daar met kinderen en jongeren en hun systeem. Met als belangrijke aandachtsgebieden hechtingsstoornissen en trauma.

Sinds 2017 heb ik bij het Jeugdteam Soest de functie van voorpost-GGZ. En sinds november 2020 ben ik bij het Jeugd en Gezinsteam Eemnes de specialistisch ondersteuner jeugd-GGZ.

 

Hulp nodig of vragen?