Meldcode huiselijk geweld

dad mom fighting

Het Jeugd- en Gezinsteam werkt conform de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekend dus als wij signalen zijn van “kinder” misbruik zien, zijn wij verplicht dit te melden.

Algemene informatie vindt u op www.meldcode.nl.

Hulp nodig of vragen?