Meldcode huiselijk geweld

dad mom fighting

Het Jeugd- en Gezinsteam werkt conform de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wij bij het zien van signalen van kindermishandeling, wij verplicht zijn de meldcode te volgen.

Algemene informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Hulp nodig of vragen?