Folder Jeugd- en Gezinsteam

JGT

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, geestelijke gezondheidzorg, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. In de folder van het JGT staat de werkwijze van het Jeugd- en Gezinsteam beschreven.

Het Jeugd- en Gezinsteam gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht op en dat staat in de wet. Naast de al bestaande wetten is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Het Jeugd- en Gezinsteam houdt zich aan deze wet. 

Hulp nodig of vragen?