Verordening Jeugdhulp

gemeente eemnes

Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019

De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid, de jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Deze wet verplicht iedere gemeente ook een verordening vast te stellen waarin staat welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en hun ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld. Bekijk hier de Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2019

 

Hulp nodig of vragen?