Verordening Jeugdhulp

How to talk to kids

Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2024

De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid, de jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Deze wet verplicht iedere gemeente ook een verordening vast te stellen waarin staat welke voorzieningen de gemeente aan jeugdigen en hun ouders biedt en hoe de toegang tot deze jeugdhulpvoorzieningen is geregeld. Bekijk hier de Verordening Jeugdhulp gemeente Eemnes 2024

Aanleiding om de Verordening Jeugdhulp vanaf 1 januari 2024 te actualiseren is de start van de nieuwe jeugdhulpaanbieder MetMaya. Niet alle hulpvragen zijn specialistisch. De gemeente stimuleert een integrale werkwijze door ook jeugdhulp pas in te zetten, nadat de inzet met voorliggende algemene- en andere voorzieningen goed is verkend. In de toelichting van deze verordening is deze integrale werkwijze nader beschreven.

In de Verordening Jeugdhulp staat de toegang naar jeugdhulp beschreven en hoe het onderzoek van het jeugd en gezinsteam verloopt. Hoofdstuk 5 gaat het over het persoonsgebonden budget jeugdhulp. Hoofdstuk 6 gaat over de afstemming met zorg uit andere wetgevingen en de overgang naar volwassenheid. 

De nadere regels bevatten zijn aanvullend op de Verordening Jeugdhulp 2024. Deze bevatten een beschrijving van het beschikbare aanbod van algemene voorzieningen in Eemnes. Daarbij bevat het afspraken van de werkwijze bij de afstemming met andere voorzieningen en details van de procedure van het Jeugd- en Gezinsteam bij de aanvraag van een jeugdhulpvoorziening. Bekijk hier de  Nadere regels Verordening Jeugdhulp 2024 gemeente Eemnes. 

 

Hulp nodig of vragen?