Gezinsparaplu - voor pleegouders

Gezinsparaplu betere afbeelding

Een netwerk van en voor pleegouders en steungezinnen bij jou in de buurt                                                                           

Zorgen voor een pleegkind is een mooie, maar af en toe ook ingewikkelde uitdaging. Soms kun je hierbij wel wat steun gebruiken. Gewoon, door erover te praten met mensen in eenzelfde situatie, die weten wat het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een pleegkind. Of elkaar helpen met praktische ondersteuning door bijvoorbeeld een middagje de zorg voor een kind over te nemen.

De Gezinsparaplu is een informeel en daardoor laagdrempelig netwerk, bij jou in de wijk. Het is een aanvulling op het werk van jeugdzorgorganisaties en andere professionele begeleiding. De uitvoering is ondergebracht bij BSA Jeugdhulp. De gemeenten hebben het initiatief met enthousiasme ontvangen en ondersteunen het. In 2018 is de Gezinsparaplu gestart als pilot in de Amersfoortse wijk Nieuwland en in Leusden. Omdat het zich daar succesvol heeft bewezen, wordt het nu uitgebreid naar meerdere wijken in Amersfoort maar ook naar omliggende plaatsen waaronder Baarn en Eemnes.

Behalve pleegouders, zoeken we in het netwerk ook naar vrijwilligers, steungezinnen. Dit zijn mensen die zich willen inzetten voor pleeggezinnen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Denk aan meegaan naar voetbal op zaterdag, een uurtje oppassen of  af en toe een plek bieden waar het kind rustig huiswerk kan maken.

Zo ontstaat verbinding tussen pleeggezinnen, steungezinnen en vrijwilligers. Zij kunnen elkaar om advies vragen, ervaringen uitwisselen of praktische ondersteuning bieden. Een informele manier om elkaar aan te vullen en te versterken bij de opvoeding van kinderen. En als het nodig is, kunnen we ook meedenken met andere ouders in de wijk als zij behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning.

Janine de Vries is namens BSA Jeugdhulp parapluhouder voor  Eemnes. Na tien jaar ervaring als pleegouder wil ze zich nu graag inzetten om dit mooie netwerk op te bouwen en samenwerking binnen het netwerk te ondersteunen. Ze vindt het belangrijk te benadrukken dat het een netwerk van en voor pleegouders is. Tijdens pleegoudercafés leert iedereen elkaar beter kennen en worden ervaringen gedeeld. Daarnaast zal dan duidelijk worden of en welke behoeftes aan verdere ondersteuning en ontmoeting er zijn.

Ben of ken je een pleegouder die zich bij dit startende netwerk wil aansluiten? 
Ben of ken je iemand die zich graag wil inzetten voor gezinnen die (praktische) ondersteuning kunnen gebruiken? 
Twijfel je, heb je vragen of wil je meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Janine:

Telefoon: 06 480 296 91 
E-mail: janinedevries@vriestijl.com

Een paraplu zorgt ervoor dat hetgeen op je afkomt niet zo hard op je neerkomt. 
De naam parapluhouder is gekozen, omdat deze als het ware een paraplu ophoudt waar mensen onder kunnen samenkomen.

Logo BSA

 

Hulp nodig of vragen?