Hoe werken wij?

play

Vaak komen we eerst op huisbezoek en gaan we in gesprek over uw situatie. Samen met ons maakt u een plan waarin staat welke doelen u wilt bereiken en hoe u dit gaat doen. U kijkt ook wat u kunt bereiken met de hulp van familie, vrienden of uw netwerk. We willen u helpen om zelf uw problemen aan te pakken en als dat mogelijk is om hulp te vragen aan uw omgeving. Waar nodig geven we zelf ondersteuning. Heeft u meer hulp of speciale hulp nodig? Dan schakelen wij samen met u de juiste specialist of instantie in.

Tevens ontvangen wij zorgmeldingen van Veilig Thuis. Wanneer wij een zorgmelding ontvangen, onderzoeken wij of er sprake is van onveiligheid in het gezin en gaan met ouders in gesprek om te kijken wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

Als wij instanties voor u inschakelen - bijvoorbeeld voor hulp bij wonen, zorg, opvoeding of onderwijs - is het belangrijk dat wij uw gegevens en uw hulpvraag met hen kunnen delen. Zo hoeft u niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en kunt u snel geholpen worden. Wij gebruiken hiervoor een centraal systeem en verwerken de gegevens conform de privacy regels. Ouders worden altijd geïnformeerd over deze registratie. 

Wij bespreken uw zorgvraag in ons overleg waarbij de GGD aanwezig is.

Hulp nodig of vragen?